روغن هیدرولیک ضد آتش

روغن هیدرولیک ضد آتش

در شرایطی که سیال هیدرولیک شانس زیادی برای تماس با سرمنشا اشتعال و یا محیط های با دمای بسیار زیاد، داشته باشد، این سیالات مورد استفاده قرار می گیرند.

در بسیاری از موارد مانند عملیات قالب گیری، هیدرولیک صنایع فولاد در بخش CCM که نزدیک به کوره ها و یا پرس ها هستند، از نمونه ای این شرایط می باشند.

EHC یا همان کنترل الکتروهیدرولیکی، که برای مدیریت و تنظیم ورودی بخار به توربین هاست، از دیگر مواردی هستند که سیال تحت شرایط دمایی سخت کار خواهد کرد. بنابراین EHC نیز از دیگر کاربردهای این سیالات ضد آتش هستند.

فسفات استرها معمول ترین سیال مورد استفاده در این شرایط کنترلی هستند. اگرچه، بسیاری دیگر از سیالات ضد آتش ممکن است در برخی موارد  دیگر مورد بهره برداری قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضروری است که از باب سازگاری این سیالات با یکدیگر، باید توجه خاصی به اختلاط نشدن آنها و طرز استفاده از آنها معطوف شود.

سیال هیدرولیک ضد آتش چیست؟

این مواد، روانکارهایی هستند که بطور ویژه در برابر سرمنشا آتش و شعله مقاوم بوده و باعث گسترده شدن آتش نخواهند شد. البته بین روغن های ضد آتش و غیر آتش زا تفاوت زیادی هست. سیالات گروه اول همچنان قابلیت شعله ور شدن را در شرایط مشخصی دارا هستند.

این مجموعه از سیالات هیدرولیک مقاوم به آتش به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند:

محلول روغن و آب

محلول آب پلیمر

سنتتیک های فاقد آب

سازمان بین المللی استاندارد ISO بطور مشخص تر به ۴ گروه زیر تقسیم بندی می نماید:

HFAE محلول روغن در آب – بیش از ۸۰ درصد آب دارا هستند.

HFAS   سیالات سنتتیک آبی – بیش از ۸۰ درصد آب دارا هستند.

HFB   محلول آب در روغن – بیش از ۴۰ درصد آب.

HFC   محلول های پلیمر آبی – بیش از۳۵% آب (محلول های گلایکول و یا آب-گلایکول)

HFDR  سیالات سنتتیک فاقد آب که شامل فسفات استر در ساختارش می باشد.

HFDU   سیالات سنتتیک فاقد آب به غیر از فسفات استرها. مانند پلی ال استرها و PAG .

تغییر و یا تبدیل سیالات مقاوم در برابر آتش (ضد آتش)

  • تغییر از روغن معدنی به سیال پایه آبی دسته بندی HFAE , HFB  یا HFC
  • تغییر از روغن معدنی به سیال سنتتیک فاقد آب HFD
  • تغییر از سیال پایه آبی به سیال سنتتیک فاقد اب
  • تغییر از سیال فاقد آب سنتتیک به سیال پایه آبی مانند HFC

نکات مهم و حیاتی در زمینه این تغییرات در زیر آمده است:

سازگاری هر یک از اجزا و ترکیبات در مدار روغن با سیال مقاوم در برابر آتش

پاکسازی و دفع مواد زائد ( لوله ها، شیرها، مخازن و …)

فلاشینگ مطمئن

پرکردن و بررسی شامل پایش مشخص و منظم سیستم و روغن (گرفتگی احتمالی فیلتر زمانیکه به HFC شیفت می شود و آن هم بدلیل خاصیت پاک کنندگی است که منجر به حذف رسوبات تشکیل شده قبلی خواهد شد.)

تغییر از روغن معدنی به سیالات پایه آبی و یا سیالات سنتتیک فاقد آب

در این زمینه بایستی توجه ویژه ای برای جایگزینی معطوف گردد چرا که ذره ای مقادیر بازمانده از روغن معدنی با وجود سازگاری، می تواند ریسک عدم تطابق با ضد آتش بودن و یا پایداری سیال پایه آبی را به همراه داشته باشد.

به طریق مشابه، به هرحال یک اختلاط سطحی بین روغن معدنی و سیالات مذکور وجود خواهد داشت. بنابراین، مقدار ناچیزی از روغن های معدنی باقیمانده تاثیر بسزایی بر عملکرد سیال HFD نخواهد داشت اما تا حدودی ویژگی های ضد آتش ماده را بر هم خواهد زد.

تغییر از سیال ضد آتش به دیگر انواع این روانکارها

اگر در حال حاضر سیستم مورد نظر با استفاده از یک نوع روانکار ضد آتش خاص در حال انجام عملیات است، جایگزینی سیال ضد آتش از تیپ و نوع دیگر را فراموش کنید.

برای مثال، ترکیب و اختلاط دو سیال پایه آبی و سنتتیک فاقد آب، منجر به تشکیل دوفازی شده و یک لایه آب و یک لایه روغن بعنوان فازهای مجزا خواهد داد. همین مشکل باعث خرابی ها و مشکلاتی در پمپ خواهد شد.

همچنین اختلاط سیالات از یک نوع نیز توصیه نمی شود مگر آنکه سازگاری هردو سیال تا حد زیادی مسجل شده باشد.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG