ساختاربندی بلبرینگ و کارایی آن

بلبرینگ یکی از ابزار‌هایی است که از ساختار دایره‌ای شکلی بهره برده است و به گونه‌ای نیز کار خود را انجام می‌دهد که تنها حالت چرخشی را می‌توان برای این ابزار در نظر داشت.

بنابراین این ابزار به شکل قابل توجهی به عنوان یک چرخنده کار خود را انجام می‌دهد، در این صورت بلبرینگ را از دسته ابزار‌های چرخنده قرار داد که تنها کار آن‌ها چرخش است و با این چرخش قسمت‌های مختلفی از یک وسیله را می‌توانند به خوبی هدایت کنند.

بلبرینگ چه کار‌هایی را می‌تواند انجام دهد؟

این ابزار به راحتی می‌تواند در دیسک سخت و اسکیت‌ها و همین طور در صنایع بسیار بزرگ و پیشرفته نیز از آن استفاده کرد. در این صورت است که می‌توان گفت که بلبرینگ به میزان زیادی می‌تواند تحمل پذیری دستگاه‌هایی که از آن استفاده می‌کنند را بیشتر کند.

از این ابزار بیشتر در قسمت‌هایی به کار برده می‌شود که نسبتا کوچک هستند و می‌توان از این بلبرینگ‌ها در این مکان‌ها استفاده کرد.

ساختاربندی بلبرینگ به چه صورت است؟

زمانی که بلبرینگ در دستگاه و یا ابزاری قرار داده می‌شود باید به این نکته توجه کرد که بلبرینگ به خاطر این که بیشتر به شکل کروی هستند حرکت آن نیز به صورت دایره‌ای شکل خواهد بود.

با این حال حالت چرخشی بسیار نرمی را می‌توان برای بلبرینگ در نظر داشت و بسیار راحت و نرم کار خود را انجام می‌دهد. بنابراین به هیچ عنوان چرخش‌های سخت برای بلبرینگ وجود نخواهد داشت.

بلبرینگ‌های غلطکی

یکی از نوع‌های متفاوت از بلبرینگ به این صورت است که به شکل غلطک طراحی شده است در این زمان است که این بلبرینگ بیشتر به شکل مخروطی ساخته می‌شود.

بلبرینگ محوری

کاربرد بلبرینگ در صنایع مختلف بسیار زیاد است، نوع دیگری از بلبرینگ‌ها با نام بلبرینگ‌های محوری هستند که می‌توان از آن‌ها نام برد این بلبرینگ‌ها می‌توانند با سرعت بسیار پایین کار خود را انجام دهند بنابراین برای قسمت‌هایی کاربرد دارند که سرعت در آن مشخص نباشد و به سرعت بالا دسترسی نداشته باشد بنابراین به راحتی می‌توان از بلبرینگ با سرعت کم در این قسمت‌ها استفاده کرد.

بنابراین میزان تحمل پذیری این نوع از بلبرینگ‌ها نیز به شدت کمتر است و باید این نکته را بیان کرد که این نوع از بلبرینگ‌ها به راحتی نمی‌توانند میزان وزن بیشتری را بر روی خود تحمل کنند، زیرا میزان چرخشی که برای آن‌ها نیز در نظر گرفته شده است به شدت متفاوت است و با نرمی و آهستگی بیشتر کار خود را انجام می‌دهند و به نوعی کار چرخش را به آهستگی ایجاد می‌کنند.

نوع کار بلبرینگ

زمانی که بلبرینگ ماشین آلات راه سازی کار خود را آغاز می‌کند، باید این نکته را در نظر داشت که در این شرایط بهتر است که میزان حرکت‌هایی که برای بلبرینگ اتفاق می‌افتد را در نظر داشت.

در این زمان باید این نکته را یادآور شد که میزان حرکت‌هایی که به بلبرینگ اختصاص داده می‌شود به این صورت است که از لایه خارجی حرکت شروع می‌شود تا این حرکت به خود گوی برسد.

در این زمان است که میزان کروی بودن گوی باعث می‌شود که نقطه تماسی که برای بلبرینگ که حالت گوی شکل را نیز به خود گرفته است باعث می‌شود که میزان برخورد با لایه‌های بیرونی و درونی بیشتر شود در این زمان است بلبرینگ به راحتی می‌تواند کار خود را انجام دهد در هر صورت میزان نرمی کار نیز در این شرایط بیشتر می‌شود.

اگر در زمان کار بلبرینگ‌ها این نکته را در نظر داشت که میزان فشاری که بر روی این قسمت آورده می‌شود به شدت بیشتر باشد باعث می‌شود که با این فشار زیاد ساچمه‌هایی که در این قسمت کار خود را انجام می‌دهند از بین رفته و خرد شوند.

زمانی که فشار زیادی بر روی بلبرینگ‌ها ایجاد می‌شود باید از ابزار دیگر به جای بلبرینگ‌ها استفاده کرد البته این ابزار نیز از دسته خانواده بلبرینگ به حساب خواهد آمد با این حال میزان توانایی که برای آن وجود دارد به شدت بیشتر از خود بلبرینگ است اسم این ابزار که می‌تواند تحمل پذیری بیشتری را در خود داشته باشد رولبرینگ است. زمانی که میزان وزنی که بر روی بلبرینگ آورده می‌شود بیشتر از وزن استاندارد است باید این نکته را در نظر داشت که خسارت‌هایی که بر روی بلبرینگ آورده می‌شود نیز بیشتر خواهد بود.

با این حال حتی میزان سرعت نیز بر روی بلبرینگ‌ها به شدت کم می‌شود و کارایی که بلبرینگ باید برای دستگاه داشته باشد کم خواهد شد.

بلبرینگ‌های ساچمه‌ای نیز می‌توانند در زمان‌هایی که میزان فشار بر روی دستگاه بیشتر است به کمک بلبرینگ بیایند تا میزان حجم فشاری که بر روی بلبرینگ قرار دارد به شدت کم شود. در این صورت این ساچمه‌ها می‌توانند فشار‌های زیادی را که بر روی بلبرینگ صورت می‌گیرد را به شدت کم کند و این که ساختاری که برای ساچمه‌ها در نظر گرفته شده است به صورت گرد و تخته‌ای هستند.

این نوع از بلبرینگ‌های گرد و تخته‌ای که به نوعی نیز با نام ساچمه از آن‌ها یاد می‌شود با نام غلطک نیز آن را می‌شناسند. البته حالت غلطکی شکلی که برای این وسیله در نظر گرفته شده است به شده نازک است و ضخامت زیادی برای آن ایجاد نشده است.

بلبرینگ‌ها می‌توانند ساختار‌های متفاوتی داشته باشد از این رو به راحتی می‌توان از هر کدام از آن‌ها در قسمت‌های متفاوت از صنعت نیز استفاده کرد بنابراین کارایی‌های متفاوتی را نیز می‌توان برای آن‌ها در نظر داشت. در این زمان است که هر چه بتوان از این کارایی‌ها به شکل موثری استفاده کرد میزان توانمندی دستگاه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

با این حال نوع‌های متفاوتی که برای بلبرینگ ایجاد می‌شود بیشتر به این خاطر است که از نظر قابلیت‌ها و میزان تحمل پذیری که برای هر یک از آن‌ها وجود دارد برای هر دستگاه می‌تواند متفاوت باشد ایجاد می‌شود. با این حال امکان آن نیز وجود دارد که از بلبرینگ در قسمت‌هایی استفاده شود که به حالت‌های متفاوتی از بلبرینگ نیاز داشته است. در این صورت است که از بلبرینگ‌ها نیز به صورت ترکیبی نیز می‌توان استفاده کرد، بنابراین هر نوعی که برای بلبرینگ ایجاد می‌شود در هر حالتی می‌تواند مناسب و مفید باشد زیرا در هر دستگاهی به شکل موثری به کار برده می‌شود با این حال برای این کار باید هزینه‌های ایجاد شده را در نظر گرفت.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG