مقالات روانکار و گریس

گریس

تعریف گریس گریسGrease   ماده روغنی غلیظ جامد یا نیمه جامدی است ...
عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG