روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور نوعی روغن معدنی است که پالایش می شود و همین طور از تقطیر نفت خام حاصل می شود. روغن ترانسفورماتور نقش زیادی روی ترانس ایفا می کند.

ویژگی های روغن ترانسفورماتور

روغن ترانسفورماتور یک سری ویژگی هایی دارد که سبب شده تا بتوان از آن به وفور استفاده کرد. این روغن دارای قدرت دی الکتریک است و همین طور گرانروی آن پایین می باشد و اسیدهای غیر ارگانیک در ان وجود ندارد. همچنین این روغن در مقابل نامیزه شدن هم استحکام خوبی دارد و ضمنا سریع خواص مواد باز می گردند.

درباره این روغن هم می توان گفت که نقطه ریزش کمی دارد و نقطه اشتعال آن زیاد می باشد.

تاثیر روغن ترانسفورماتور

موارد زیر فاکتورهایی هستند که روغن ترانسفورماتور روی آن ها تاثیر دارد:

خنک کننده

انتقال دهنده اطلاعات

عایق بودن الکتریکی

طول عمر بالا

ممانعت از خوردگی مواد عایق

آب بندی و جمع آوری

خاموش کردن جرقه الکتریکی

تطابق با دیگر تجهیزات و مواد

خنک کنندگی

میدان های الکتریکی و مغناطیسی که در ترانسفورماتور هست انرژی های بدرد نخور به وجود می آورند که گرمای تولید شده از آن سبب شده تا هسته گرمایش زیادی پیدا کند و همین طور دمای ترانسفورماتور بیشتر شود؛ از این رو اگر ترانسفورماتور خنک نگردد؛ دمای تجهیزاتی که با آن سروکار دارد بیشتر شده و همین طور انتقال حرارت از ورق هسته، سیم پیش و ….. ممانعت می کند.

عایق روغن ترانسفورماتور چه نقشی دارد

justify

ساختار روغن ترانسفورماتور

روغن کلا دارای سه کلاس است که میزان دمای ویسکوزیته، اشتعال آن ها با هم دیگر فرق دارد. روغن ها با توجه به پایه نفتنیک و همین طور روغن با پایه پارافنیک عکس العمل جداگانه ای از خودشان نشان می دهند.

این روغن معدنی از مولکول هایی مرکب اعم ازهیدروژن و کربن با ساختارهای متفاوتی تشکیل شده است. حروف NPA  این را نشان می هد که ساختار ماده اصلی روغن ترانسفورماتور معدنی می باشد که هر یک از آن ها یک معنی متفاوت دارند.

P  در این ساختار نشان دهنده پارافینیک است این گروه یک سری مولکول های زنجیره ای یا شاخه ای دارند.

N  در این حروف ساختار نفتنیک را نشان می دهد که مولکول های ان نام عمومی شان سیلکو است.

A نشان دهنده ساختار آروماتیک است که همه روغن های ترانسفورماتور مقداری از آن را دارند.

ویژگی های روغن ترانسفورماتور خوب

این روغن باید کیفیت خوبی داشته باشد خواصی که آن دارد روی کارایی روغن تاثیر می گذارد. همچنین خواص تصفیه ای بالای روغن سبب شده تا طول عمر آن بالا رود. در ادامه برخی شاخص های روغن ترانسفورماتور خوب را بیان خواهیم کرد.

ویسکوزیته این روغن

یکی از ویژگی هایی که این روغن خوب دارد پایین بودن ویسکوزیته و همین طور میزان چسبندگی آن است. هر چه ویسکوزیته پایین تر باشد روغن خیلی راحت می تواند به عنوان یک سیال انتقال دهند حرارت شروع به کار کرد. از آن جایی که میزان جابه جا شدن روغن خیلی مهم است، حرارت باید در درون ترانسفورماتور به وسیله انتقال و جابه جایی روغن نزدیک است.

نقطه اشتعال

یکی دیگر از ویژگی هایی که باید به آن توجه کنید این است که موارد ایمنی در ترانسفورماتورها بسیار مهم است. استانداردهایی وجود دارند که برای نقطعه اشتعال هستند. نقطه اشتعال رابطه خوبی با وزن روغن دارد و در آلودگی هایی که از روغن های سبک تولید می شوند بسیار حساس است.

مقدار آب روغن

حلالیت آبی که در روغن وجود دارد به دما و مولکول های قطبی آن وابسه تاس. هر اندازه حلالیت روغن بیشتر به تصفیه و همین دمای در حین آن وابسته است. اگر مقدار موجود آب در روغن زیاد باشد سبب شده تا روغن به هنگام انجام کارهای گاز زدایی کف کند و این کف هم سبب شده تا در سیستم های آلوده پایدای ایجاد گردد. به صورت کلی باید بگوییم که مایعاتی که تمیز هستند هرگز کف نمی کنند.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG