رولبرینگ سوزنی کف گرد

رولبرینگ سوزنی کف گرد یکی از انواع پرکاربرد رولبرینگ در صنایع هستند که در داخل آنها ساچمه های سوزنی به کار رفته است. ضخامت رولبرینگ سوزنی کف گرد باریک بوده و معمولا در سایز های کوچک و متوسط ساخته می شوند و ممکن است حتی گاهی با واشرها اشتباه گرفته شوند.

رولبرینگ سوزنی کف گرد به دو حالت به کار برده می شود. در حالت اول به صورت ترکیب قفسه و ساچمه های سوزنی و در حالت دوم در حالت محافظت شده با کونس های بیرونی و به صورت واشر استفاده می شود. رولبرینگ سوزنی کف گرد معمولا در صنایع به کار برده می شود. ساچمه های سوزنی که همان استوانه های تو پر با قطر کم می باشد دارای سرعت زاویه ای بسیار بالایی هستند و موجب تامین حرارت بالاتر برای رولبرینگ سوزنی کف گرد می شود. زیرا هر قسمت از سطح رولبرینگ سوزنی فرصت کوتاه تری برای خنک شدن و انتقال حرارت دارد.

رولبرینگ سوزنی کف گرد توانایی تحمل بار سنگین محوری را دارد در برابر بارهای ضربه ای حساس نبوده و نیازمند فضای محوری کمی برای نصب می باشد. رولبرینگ سوزنی کف گرد قابلیت تحمل بار محوری از یک سمت را دارند. این رولبرینگ ها از قطعات واشر محفظه، واشر شافت و مجموعه قفسه و غلطک تشکیل شده اند. اگر محل قرار گیری برینگ ها به اندازه کافی سفت و صاف باشد، می توان مجموعه قفسه و غلطک را فقط با استفاده از یک غلطک استفاده کرد.

رولبرینگ سوزنی کف گرد از یک قفسه صفحه ای به شکل یک واشر و تعدادی ساچمه سوزنی تشکیل شده است. این نوع رولبرینگ به دلیل حجم و وزن کمتر نسبت به مدل استوانه ای،بشکه ای و مخروطی دارای قیت کمتری می باشد.

رولبرینگ سوزنی کف گرد جهت اتصال بر روی شافت های عمود بر سطح به کار برده می شود. از روغن به عنوان روان کننده رولبرینگ سوزنی کف گرد استفاده می شود ولی با توجه به اندازه بار و سایز رولبرینگ ممکن است از گیریس هم به عنوان روان کننده استفاده شود.

ساچمه های رولبرینگ سوزنی کف گرد به حالت کلیکی در داخل قفسه نگهدارنده قرار داده می شود. معمولا اصطکاک تولید شده در رولبرینگ سوزنی کف گرد از بلبرینگ کف گرد و استوانه ای بیشتر می باشد.

در رولبرینگ سوزنی کف گرد با به کار بردن یک واشر میانی و دو کفی قادر خواهیم بود مجموعه قفسه و غلطک را دو طرفه نماییم. در این صورت این رولبرینگ می تواند بار محوری را از هر دو طرف تحمل نماید. نکته قابل توجه در مورد رولبرینگ سوزنی کف گرد این است که در این رولبرینگ نباید هیچ گونه ناهراستایی وجود داشته باشد.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG