مهندسی روانکار

روانکارهای مهندسی دسته بسیار بزرگی از روغن‌ های روانکار هستند که با کاربردهای فراوانشان برای اهداف بسیار زیادی انتخاب می‌ شوند. این استفاده‌ ها معمولاً بر اساس هر مشخصه خاص روانکار تولید می‌ شود و از همین رو هیچ ‌یک از روانکارها با دیگری برابر نیست. البته ممکن است خواص اولیه در این روغن‌ ها یکی باشد اما به طور کلی تفاوت‌ هایی با یکدیگر دارند. این کاربردها که انواع و اقسام مختلف دارند؛ معمولاً در دسته‌ های استفاده برای: «طول عمر بالا، دمای بالا، دمای پایین یا سازگاری با مواد غذایی و …» قرار می‌ گیرند و شرایط خاصی هم برای هرکدامشان تعریف ‌شده است. در این مقاله سعی می‌ کنیم انواع این روانکارها را بررسی کرده و شناخت بیشتری نسبت به روغن‌ های صنعتی پیدا کنیم.

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG