شماره فنی بلبرینگ

شماره فنی بلبرینگ چیست و چه چیزهایی را مشخص میکند

شماره فنی عددی است که با قرار گرفتن پسوندها و پیشوندها در ابتدا و انتهای آن، نوع بلبرینگ مشخص میشود. معمولا این عدد بر روی خود بلبرینگ حک شده و روی جعبه آن نیز وجود دارد.

اطلاعات و شماره فنی بلبرینگ ها و رولبرینگ ها

هر بیرینگ غلتشی بر اساس یک کد فنی ( شماره فنی یا پارت نامبر ) طراحی شده است که با آن کد نوع ساختار ، ابعاد تلرانس ها لقی و سایر مشخصه آن تعیین میگردد معمولا استاندارد تمام شرکتهای معتبر در زمینه تولید بلبرینگ یکسان است و این استاندارد مطابق استاندارد din 623  آلمان است.

کدهای مربوط به سری های مختلف بیرینگ (بلبرینگ و رولبرینگ)

کد های سری های مختلف بیرینگ از اعداد حروف یا هر دو ان تشکیل شده است این کدها نشان دهنده ساختار بیرینگ (بلبرینگ و رولبرینگ و یاتاقانها) میباشند.

تفاوت بلبرینگ و رولبرینگ در چیست ؟

به صورت کلی یاتاقان های غلتشی به دوسته بلبرینگ و رولبرینگ تقسیم میشوند.و تفاوت اصلی بلبرینگ ها و رولبرینگ ها درشکل اجزای چرخنده آنهاست .اگراین اجزای چرخنده به شکل ساچمه باشند به آنها بلبرینگ و اگر که به شکل رول (استوانه ای ) باشند به آنها رولبرینگ گفته میشود .

شماره فنی بلبرینگ یا رولبرینگ مشخص کننده چه اطلاعاتی است ؟

شماره فنی بیرینگ ( بلبرینگ یا رولبرینگ ) به صورت کلی در اکثر شرکت های معتبر بلبرینگ سازی یکسان است  و ما از شماره فنی بلبرینگ میتوانیم اطلاعاتی در مورد نوع یاتاقان غلتشی ،اینکه بلبرینگ است یا رولبرینگ و اینکه اگر بلبرینگ است آیا از نوع شیارعمیق ، تماس زاویه ای ، خود تنظیم یا کف گرد و اگر رولبرینگ است آیا از نوع استوانه ای ، بشکه ای یا مخروطی و یا سایر دسته های دیگر هستند مشخص کنیم .

اطلاعات دیگری که از روی شماره فنی یک بیرینگ میتوانیم بدست آوریم در مورد طراحی اصلی بلبرینگ یا رولبرینگ است . به عنوان مثال اینکه بلبرینگ مورد نظر برای چه شرایطی ساخته شده . آیا توانایی تحمل بار شعاعی یا بار محوری دارد ، آیا این بلبرینگ نیاز به گریس کاری دارد یا خیر .

همچنین اطلاعاتی دیگری که از شماره فنی یک بیرینگ میتوان استخراج کرد در مورد ابعاد خارجی بلبرینگ یا رولبرینگ است . قطر داخلی، قطر خارجی و ضخامت بلبرینگ جزو اطلاعاتی است که شماره فنی بلبرینگ یا رولبرینگ استاندارد به ما میدهد .

شماره فنی مربوط به سوراخ داخل d

قطر سوراخ داخل مطابق سوراخ داخل محاسبه میگردد در تمام بیرینگ ها ی غلطشی به استثنای بیرینگ ها کف گرد دو طرفه شماره سوراخ داخل به قطر های داخلی d=20   تا d=480  از تقسیم قطر سوراخ بر عدد ۵ بدست می آید برای مثال شماره سوراخ داخل برای قطر ۳۶۰ بصورت زیر محاسبه میگردد 5/360=۷۲ و برای سوراخ های داخلی از قطر ۱۰ تا قطر ۱۷ بشکل زیر خواهد بود

D=10  برای شماره سوراخ داخل ۰۰

D=12  برای شماره سوراخ داخل ۰۱

D=15  برای شماره سوراخ داخل ۰۲

D=17  برای شماره سوراخ داخل ۰۳

مثلا برای بلبرینگ شیار عمیق ۶۰۰۰ قطر داخلی ۱۰ میلیمتر و برای بلبرینگ ۶۰۰۱ قطر داخلی ۱۲ میلیمتر و برای بلبرینگ شیار عمیق ۶۰۰۲ و۶۰۰۳ اندازه قطر داخلی برابر ۱۵ و ۱۷ میلیمتر میباشد

شماره فنی اصلی بلبرینگ

میتوان گفت که تمام شرکت های بلبرینگ سازی معتبر مانند SKF، NSK، FAG ، Nachi ، Koyo از یک فرمت یکسان در شماره فنی بلبرینگ و رولبرینگ ها استفاده میکنند .

شماره فنی بلبرینگ و رولبرینگ ها متشکل از یکسری حروف و اعداد پشت سرهم است که مفهوم خاصی را به ما بیان میکند .

به صورت کلی شماره فنی یک بیرینگ از یک پسوند به اضافه شماره فنی بیرینگ و یک پیشوند تشکیل میشود

رقم اول یا حرف اول یا ترکیب حروف اولیه شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده نوع بلبرینگ یارولبرینگ است

با استفاده از جدول زیر میتوانید با توجه به ابتدای شماره فنی بیرینگ نوع آن را مشخص کنید .

به عنوان مثال اگر شماره فنی یک بلبرینگ با اعداد 60 ، 62 ، 63 یا 64 شروع شود بیان گیر این است که بلبرینگ مورد نظر از نوع شیار عمیق است یا اگر شماره فنی بلبرینگ با اعداد 32 ، 33 ، 72 یا 73 شروع شده باشد مشخص میکند که بلبرینگ مورد نظر از نوع تماس زاویه ای است .

دو رقم بعدی مشخص کننده ابعاد بلبرینگ می باشند که در بیرینگ های کف گرد مقدار ارتفاع و در بیرینگ های شعاعی مقدار پهنا را مشخص میکند .

البته لازم به ذکر است که مقدار دقیق اندازه ارتفاع یا پهنا در بیرینگ Ball bearing  با توجه به دو رقم وسط قابل به دست آوردن نیست بلکه میتوانید در یک خانواده مشخص بلبرینگ ها یا رلبرینگ ها مقایسه کرده و ببینیم که با توجه به این دو رقم وسط بیرینگ دارای ارتفاع یا پهنای بیشتری نسبت به دیگری است .

دو رقم آخر شماره فنی بلبرینگ مشخص کننده اندازه قطر داخلی بلبرینگ  اندازه  d است . البته باید دو رقم آخر را در عدد پنج ضرب شود تا اندازه واقعی قطر داخلی بیرینگ بر حسب میلی متر mm به دست بیاید .

برای مثال اگر یک بیرینگ 60 در 24 داشته باشیم ، اگر عدد 24 را در 5 ضرب کنیم عدد 120 به دست می آید که یعنی اندازه قطر داخلی این بیرینگ 120 میلی متر است .

استثنائات موجود در شماره فنی بلبرینگ ها

باید توجه داشته باشید که تمام شماره فنی بلبرینگ ها رلبرینگ ها مشمول استثنائاتی میشود که این استثنائات در زیر به طور کامل بررسی خواهند شد .

در چند حالت خاص عددی که مربوط به نوع بلبرینگ یا همان عدد اول در بلبرینگ است حذف میشود که در اینجا سه حالت آن را بررسی میکنیم .

استثنا شماره 1

برای بلبرینگ هایی که قطر داخلی آنها کمتر از 10 میلی متر و یا بزرگ تر یا مسواری 500 میلی متر باشد ، قطر داخلی آنها بر حسب میلی متربه صورت جداگانه آورده میشود ، به این صورت که از دیگر شماره های فنی بلبرینگ با یک خط کسری – / – جدا نوشته میشود .

برای مثال اگر یک بلبرینگ دارای قطر داخی 530 mm باشد ، شماره فنی بصورت 530/ در انتهای شماره فنی نوشته میشود . و اگر قطر داخلی بیرینگ کمتر از 10mm باشد به صورت 10/ در انتهای شماره فنی بیرینگ نوشته میشود

و برای مثال دیگر  8/618 که قطر داخلی آن 8 میلی متر است  d = 8mm یا 530/511 که قطر داخلی آن 530 میلی متر است  d = 530 mm. همچنین این موضوع برای دیگر بلبرینگ های استاندارد ISO 15:1998 که قطر داخلی آنهای 22 ، 28 یا 32 میلی متر است نیز صحیح است .

برای مثال 22/62 – d = 22mm

استثنا شماره 2

به صورت قرارداد بلبرینگ هایی که دارای قطر داخلی  آنها برابر با  10 ، 12 ، 15 و 17 میلی متر  باشند ، دو رقم انتهای شماره فنی بلبرینگ به صورت زیر نمایش داده می شوند :

mm10 =00

mm12 =01

mm15 =02

mm17 =03

استثنا شماره 3

در بعضی بلبرینگ های کوچک که قطر داخلی آنها کمتر از 10 mm باشد ، نظیر بلبرینگ های شیار عمیق و خود تنظیم ، قطر داخلی بلبرینگ بر حسب میلی متر در انتهای شماره فنی بلبرینگ بدون جدا شدن با خط کسری – / – از بقیه شماره ها آورده می شود .

برای مثال 629 دارای قطر داخلی 9 میلی متر است  D =9mm

یا به عنوان مثالی دیگر در بلبرینگ 608 که جزو بلبرینگ های پر کاربرد میباشد ، عدد 8 در انتهای شماره فنی بلبرینگ نمایانگر قطر داخلی این بلبرینگ است .

پیشوند ها و پسوندهای موجود در شماره فنی بلبرینگ ها

یک شماره فنی کامل بلبرینگ متشکل است از پیشوند به اضافه بخش عددی و بخش پسوند . که این ترکیب حروف و عدد میتواند اطلاعاتی کاملی در مورد بلبرینگ به ما بدهد.

در زیر به مقایسه پیشوند ها و پسوندها میپردازیم .

پیشوندها

از پیشوندهای پر کاربرد در نامگذاری شماره فنی بلبرینگ ها میتوانیم به پیشوند S اشاره کنیم که به ما میگوید بدنه بلبرینگ مورد نظر از استیل ضد زنگ ساخته شده است و پیشوند مهم دیگری که در شماره فنی بلبرینگ ها زیاد استفاده میشود پیشوند W است که به ما میگوید بلبرینگ مورد نظر از نوع شیار عمیق شد زنگ میباشد

R  رینگ یک رولبیرینگ استوانه ایی یا مخروطی با اجزا غلطتنده و قفسه بدون رینگ قابل تفکیک

WS  واشر شفت یک بیرینگ کف گرد

GS  واشر نشیمنگاه یک بیرینگ کف گرد

K  قفسه با اجزا غلطتنده

پسوندها

پسوندها در انتهای شماره فنی بلبرینگ قرار میگیرند . از پسوندهای مهم در شماره فنی بلبرینگ ها میتوان به پسوند RS یا 2RS اشاره کرد که میگوید بلبرینگ مورد نظر دارای آب بند پلاستیکی  است

پسوند ها نشان دهنده طراحی بلبرینگ حلقه آب بندی ، قفسه،دقت ابعادی ، دقت فرم قطعات ، دقت دورانی ، لقی بیرینگ و …هستند که در اینجا به مهمترین پسوند ها در شماره فنی بلبرینگ می پردازیم.

تفاورت بین RS و 2RS در تعداد آب بندهای پلاستیکی آنهاست . در حقیقت RS دارای یک آب بند و 2RS دارای دو آب بند پلاستیکی در دو طرف بیرینگ می باشد .

از پسوندهای مهم دیگر میتوان به پسوند Z یا   2Z اشاره کنیم که به ما میگوید این بیرینگ دارای آب بند فلزی در یکطرف یا در دو طرف بیرینگ می باشد .

از پسوندهای مهم دیگر میتوان به پسوند E اشاره کرد که به ما میگوید این بیرینگ از نوع تقویت شده است . البته لازم به ذکر است که پسوند E بیشتر در بیرینگ استوانه ای استفاده میشود .

از پسوندهای دیگر به پسوند K اشاره کنیم که به ما میگوید بیرینگ مورد نظر از نوع مخروطی میباشد

از پسوندهای مهم دیگر میتوانیم به پسوند M اشاره کنیم که بیشتر در رولبرینگ ها به کار میرود و به معنای قفسه برنجی بلبرینگ است .

پسوند های طراحی در شماره فنی بلبرینگ ها

E  بیرینگ با ظرفیت تحمل بار بالاتر از استاندارد

UA  بار اولیه محوری بالا

UO  بدون لقی

UL  بار اولیه سبک

پسوند های ابعاد شماره فنی بلبرینگ ها

K  بیرینگ با سوارخ داخلی مخروطی

N  بیرینگ با شیار حلقوی در رینگ خارجی

NR  بیرینگ با شیار حلقوی و حلقه ضامن

U  بلبرینگ کف گرد با واشر نشیمنگاه با سطح کروی و واشر تکیه گاه

پسوند های آب بند در شماره فنی بلبرینگ ها

ZZ  درای آب بند فلزی

RS  دارای آب بند پلاستیکی

پسوند های جنس مواد قفسه شماره فنی بلبرینگ ها

J قفسه فولادی پرسکاری شده

Y قفسه برنجی پرسکاری شده

M قفسه برنجی ماشینکاری شده

F قفسه فولادی ماشین کاری شده

پسوند های دقت ابعادی در شماره فنی بلبرینگ ها

(P0) PN کلاس تلرانس عادی

P6  تلرانس بسته تر P0

P5  تلرانس بسته تر از P6

P4  تلرانس بسته تر از P5

P2  تلرانس بسته تر از P4

پسوند های لقی شماره فنی بلبرینگ ها

 C1 لقی کمتر از C2

C2  لقی کمتر از میزان عادی

(C0 ) CN  لقی عادی

C3  لقی بیشتر از میزان عادی

C4  لقی بیشتر از C3

C5  لقی بیشتر از C4

بررسی یک شماره فنی بلبرینگ به عنوان نمونه

طبق تصویر بالا و با توجه به اطلاعاتی که در این مقاله به دست آوردیم میتوان گفت که بیرینگ مورد نظر از جنس استیل ضد زنگ می باشد . همچنان نوع بیرینگ مورد نظر از نوع شیار عمیق بوده ، قطر داخلی آن 17mm  و دارای آب بند فلزی می باشد .

عاملیت بهران و نماینده بیرینگ های SKF & FAG